Produkcja

Automatyzacja planów produkcji – na podstawie wpisanej mocy produkcyjnej odlewni i składanych zamówień sprzedaży. Takie działanie programu całkowicie wyręcza użytkownika w planowaniu produkcji, ale użytkownik w każdym momencie może ręcznie edytować plan produkcji.

Dzienna produkcja jest przenoszona przez kierownika produkcji z automatycznie utworzonego planu produkcji na listę produkcyjną . Następnym etapem jest wypełnienie raportu produkcji, który jest odzwierciedleniem rzeczywistej realizacji zamówienia, w raporcie uzupełnia się informację na temat ilości prawidłowo odlanych form i ilości braków. Raport produkcji dodatkowo pozwala ewidencjonować przestoje w produkcji oraz rodzaj pracy wykonanej przez pracowników i jej czas. Raport produkcji może zostać wygenerowany pod koniec zmiany lub po wyprodukowaniu dowolnej partii materiału.

Z poziomu listy produkcyjnej użytkownik może także wydrukować zlecenie produkcyjne, w którym zostanie określona ilość odlewów do wyprodukowania dla konkretnej zmiany lub dla konkretnego pracownika.

Każdy wydział (np. szlifiernia, oczyszczalnia, malarnia) dysponuje indywidualnie przygotowanym raportem produkcji oraz zdefiniowanymi wydrukami.

Bon Produkcyjny odlewu wynika z wcześniej określonego planu produkcji, każdy z departamentów posiada możliwość definiowania informacjo o technologii produkcji związanych ze swoim wydziałem (każdy widzi także tylko swoje informacje).

Również w tym module każdy z wydziałów może korzystać z rozbudowanego systemu alertów, z pomocą, których można definiować komunikaty o ważnych wydarzeniach. Przykładem może być pojawienie się nowego towaru, wtenczas wszystkie wydziały produkcji dostają informację o konieczności uzupełnienia informacji o technologii produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *