Finansowanie z UE

Oprogramowanie wspomagające zarządzanie odlewnią APO w pełni wpisuje się
w działanie  8.2* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
dzięki temu nasi klienci otrzymują dofinansowanie całkowitych kosztów wdrożenia.

Uwaga: maksymalne dofinansowanie do 70% kosztów,
dofinansowaniem mogą zostać objęte również systemy wspomagające.

Możesz wdrożyć oprogramowanie do
Zarządzania produkcją w odlewni – APO za jedyne 30 % wartości.

Korzystaj z okazji, obecnie są jeszcze do wykorzystania ostatnie zarezerwowane środki.

  • Zmniejsz koszty
  • Usprawnij swoją pracę
  • Ułatw prace twoim klientom


*Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

 

W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Typowy projekt obejmuje integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Poziom i wysokość wsparcia:

Kwota wsparcia na projekt w zakresie wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B nie może być niższa niż 20 000 złotych i jednocześnie nie może przekraczać 2 000 000 złotych. Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od m.in. statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków kwalifikowalnych.

 Dla kogo ?

Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na podstawie zawartych umów o współpracy z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcamami.

Wicej informacji można znaleźć pod adresem PARP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *